Úver a jednotlivé typy úverov

Úver a jednotlivé typy úverov

Pri definícií pojmu úver vychádzame z predpokladu, že na jednej strane existuje ten, kto má dostatok finančných prostriedkov a na druhej strane ten, ktorý z istého dôvodu chce túto skutočnosť využiť a požičať si tieto finančné prostriedky za rôznym účelom. Ak sa chcete na tému úver dozvedieť niečo viac, prečítajte si náš článok.

Úver – vzťah veriteľa a dlžníka

Úver reprezentuje vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, kde veriteľ poskytuje svoje zúročiteľné finančné prostriedky (alebo aj iné hodnoty ako tovary, služby, prácu, a pod.) dlžníkovi v istej, vopred dohodnutej forme. V bankovom sektore hovoríme o finančných prostriedkoch poskytovaných komerčnými bankami - ako o veriteľoch, poskytovaných jednotlivým ekonomickým subjektom - ako dlžníkom, využívaných za účelom krytia vlastných potrieb.

Stimulom k uzatvoreniu úverového vzťahu nemusí byť len vlastný identifikovaný nedostatok finančných prostriedkov, môže k nemu dôjsť aj v dôsledku snahy využitia tzv. lacných peňazí. Sprievodným znakom je stanovená lehota, na akú sú peniaze vypožičané aj cena, v podobe úroku, ktorú musia tieto ekonomické subjekty uhradiť. Prostredníctvom úveru dokážeme do istej miery prekonať čiastočne nedostatok vlastných finančných prostriedkov. Ide o všetky produkty, nielen peňažné prostriedky, ktorými banky kryjú potreby svojich klientov, pričom hovoríme o základných charakteristikách úveru ako návratnosť, zábezpeka a pri niektorých typoch úveru aj účel použitia.

Hypotekárne úvery

Úvery môžeme členiť z rôznych hľadísk, a to napríklad: času, účelu, spôsobu zabezpečenia, spôsobu čerpania a splácania či z hľadiska subjektu, ktorému je úver poskytnutý.

V našom článku sa zameriame na dlhodobé úvery, t.j. na hypotekárne úvery. Ich charakteristika je definovaná priamo zákonom č. 483/2001 Z. z. Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, keď za hypotekárny úver je považovaný taký úver, ktorý je zabezpečený záložným právom alebo iným zabezpečovacím právom. Hypotekárny úver je úver, ktorý banky poskytujú na veľmi dlhé obdobie, a to aj niekoľko desiatok rokov. Ďalšou charakteristikou je typ zabezpečenia. Definícia však hovorí, že to nemusí byť jediná poistka. Dlžník vyhlasuje, že splatí záväzok, pričom ručí aj za ostatné aktíva – súčasné a budúce. Hoci je hypotekárny úver úročený najnižšou úrokovou sadzbou, vzhľadom na dlhodobú viazanosť musíme banke často vrátiť až dvojnásobok požičanej sumy vo forme úroku, marže či provízie. Pri výbere vhodnej hypotéky by ste sa nemali spoliehať len na vlastné sily. Stavte na odborníkov, ktorí sa na finančnom trhu pohybujú denne a obráťte sa na finančných poradcov.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára

Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?